کریسمس بارقههای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

سبک تا این دختر نوجوان زرق و برق دار برای که حزب کریسمس فانتزی او 'بازدید کنندگان در مورد برای حضور در کنند و این، گرفتن او یک شیک، فانتزی نگاه مد "، پیش و پوشش او را تا در زرق و برق از سر تا پا!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlDress UpChristmasAndroid GirlsSparkles