Giáng sinh tràn hiện tại Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Sử dụng chuột để nhấp vào những món quà Giáng sinh. Bạn cần phải bấm vào hai hoặc nhiều biểu tượng của cùng loại để loại bỏ chúng. Khi dòng ở phía dưới cho đến khi nó đạt đến đỉnh. Game over! Bạn có thể điểm thêm điểm nếu bạn nhấn chuột vào các biểu tượng bên trong trắng thanh “x2”.

Điều khiển:
Trong game

Series Matching Christmas