فال ماهجونگ کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13 25% with 4 votes

بازی یک بازی فال ماهجونگ کریسمس مضمون که شما را انتخاب کنید 2 نمادهای مشابه. پاک کردن هیئت مدیره!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSeriesMatching ChristmasAndroid Mahjong