Thư Giáng sinh Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Bạn có thể tìm thấy tất cả các chữ ẩn trong ảnh Giáng sinh này?

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

PuzzleMouse SkillLettersChristmas