Giáng sinh cô gái 's Đảng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Nó 's thời gian để chào mừng ngày lễ và không có cách nào tốt hơn so với chuẩn bị cho một bữa tiệc Giáng sinh! Ăn mặc này đẹp Giáng sinh cho bữa tiệc Giáng sinh của mình với bạn bè và gia đình cô.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Dress UpGirlsFashionChristmasPartyGirl-s