کریسمس بازی هدیه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

چگونه سریع شما هستند؟ ویژگی های جدید کریسمس بازی هدایای بابا نوئل هدیه دادن. جمع آوری هدایا و از آن لذت ببرید در هر سطح از بازی ها.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

BombObstacleCollecting ChristmasGiftsGame