پاکسازی کریسمس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   138 61.9% with 21 votes

تاریخ Sisi، هم رفته، لیزا و مینا در یک بازی ماجراجویی مهارت با یک کار فوق العاده: گرفتن خانه تمیز کردن قبل از کریسمس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlAnimalGirlsChristmasCleanup