زودیاک چینی فال ماهجونگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   219 70% with 30 votes

چالش دوازده نشانه زودیاک چینی از آسان به دشوار در این بازی فال ماهجونگ بازی یک نفره شانگهای دوباره. DEFY اژدها، خرگوش، مار و بسیاری دیگر. هر طرح دارای نقاط قوت خود و نقاط ضعف خود را! کوکی بخت ارائه شده است اگر شما برنده شوید.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleMatching Android ChineseZodiacMahjong