کودکان پارک بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

به مزرعه رویاها خوش آمدید! کسب سکه های طلایی و خرید گیاهان، حیوانات و ساختمان ها برای مزرعه خود را و ببینید اگر شما آنچه در آن طول می کشد برای تبدیل شدن به کشاورز موفق و ساخت تا مزرعه از رویاهای خود!

کنترل بازی:

این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsActionLoveRomanceGirlsKissingChildrensPark