لباس نوعی پارچه ابریشمی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دورا آماده برای تاریخ رمانتیک در عصر تابستان زیبا. او می خواهد که به دنبال افسانه برای دوست پسر جدید خود را. او باید زنانه و برازنده برای او است! که 'چرا او می خواهد برای پوشیدن یک لباس های زیبای او، تغییر مدل موهای او و نگاه او با استفاده از برخی از آرایش. برای نگاه کامل او نیاز به کمک یک دختر با استعداد مثل شما! راهنما دورا آماده شدن برای یک شب عاشقانه! تصمیم بگیرید که چه لباس ها و لوازم جانبی او باید بپوشند، انتخاب مدل موهای مرسوم، مد روز برای او و به عنوان شیک و مرسوم، مد روز به عنوان شما می توانید او را!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsChiffonDresses