مرغ خانه 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

تمام سطوح جدیدی از خانه مرغ! شکستن تخم مرغ و حل پازل در این بازی به چالش با پرندگان عصبانی!

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به کنترل تبر و ریز ریز کردن چوب در مکان های استراتژیک به علت واکنش های زنجیره ای. امکان استفاده از گرانش و جسم متحرک و پویا.

PuzzleAnimalChickenHouseGirls