حزب شیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آنها شما را به یک حزب بسیار شیک دعوت کرده اند. شما نیاز به لباس در طولانی، لباس ظریف و رفتن بسیار ساخته شده است.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillGirlDress UpGirlsChicParty