بانوی شیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

او 'به دنبال به پوشیدن لباس شیک و مرسوم، مد روز برای شب دختران از ماموریت. او کسانی که متناسب با بدن سکسی او را دوست دارد. مشاهده آنچه که شما می توانید برای او انجام دهد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsChicLady