من دختران شیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختران دارای گونه های برامده همه منحصر به فرد، حتی اگر آن را گاهی اوقات در اندک جزئیات!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleGirlCollecting Matching GirlsChic-i