شیک دختر makeover بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیراستن این شیک خوب برای حزب بعدی او. های میان تعداد زیادی از لوازم جانبی و چیزهای دیگر را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPyrozenGirlGirlChicFreeMakeover