مسابقه پنیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   42 66.67% with 6 votes

آیا پنیر را دوست دارید؟ موش آنرا میپرستم، اما در راه خار و پر از خطرات را به پنیر، تله های مختلف در انتظار آنها است. فشار مغز شما! سرب ماوس را از طریق 24 سطح گیج کننده به پنیر.

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

PuzzleAnimal