Trò chuyện Cafe Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Hãy sẵn sàng để xây dựng riêng của cửa hàng quán cà phê ước mơ của bạn! Bạn đang chạy một cửa hàng quán cà phê trong thành phố. Rất nhiều khách hàng bắt đầu đến cửa hàng của bạn. Bây giờ bạn cần phải chuẩn bị các thành phần và phục vụ khách hàng. Cung cấp cho các khách hàng các mặt hàng của họ mong muốn, không làm cho họ chờ đợi trong thời gian dài, chờ đợi thời gian sẽ được chỉ định, phục vụ họ trước đó hoặc họ sẽ rời khỏi cửa hàng. Số lượng mặt hàng sẽ tăng ở các cấp độ tiếp theo, và hạn chế cũng sẽ tăng lên. Chúc may mắn!

Điều khiển:

trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

FishCookingAndroid Girls