کافه گفتگو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

دریافت آماده برای ساخت کافه رویای خود شما! شما در حال اجرا یک کافه در شهرستان. بسیاری از مشتریان شروع به آمدن به فروشگاه شما. در حال حاضر شما باید برای آماده سازی مواد تشکیل دهنده و خدمت به مشتریان. به مشتریان موارد مورد نظر خود را، را ندارد آنها را برای مدت طولانی صبر کنید، در انتظار زمان خواهد شد نشان داده شده است، قبل از آن خدمت به آنها و یا آنها را ترک فروشگاه. تعداد آیتم ها در سطوح بعدی را افزایش می دهد، و حد نیز افزایش خواهد یافت. موفق باشید!

کنترل بازی:

این بازی با موس بازی تنها.

FishCookingAndroid Girls