به تعقیب سگ - نقطه تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

می تواند شما را قادر به نقطه تفاوت بین تصاویر؟ سپس بر روی بچه ها می آیند، ما باید برخی از بازی های فوق العاده برای تو! در اینجا دو تصویر یکسان به نظر می رسد، اما اگر آنها را از نزدیک مشاهده و سپس شما به راحتی می توانید تفاوت نقطه .. کامل تمام سطوح جالب با مدت زمان محدود برای نمره بالا .. لذت بردن از روز با تعقیب سگ!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid