جذاب سلنا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

ستاره دیزنی، سلنا گومز، شما را به عنوان سبک شخصی او را استخدام کرد. کمک به او نگاه کامل در تمام زمانها انتخاب مدل موی و کمد لباس با توجه به مناسبت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

KidsGirlDress UpGirlsCharmingSelena