شهر شارلوت ملکه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

شارلوت بزرگترین شهر در کارولینای شمالی است، لباس و کشف!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpQueenTravelIslandCharlotteCity