changeType Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Trao đổi tất cả gai với các khối hoặc suối với đồng tiền. Mắc lại dây platformer!

Điều khiển:
Giải thích trong trò chơi

PuzzlePlatformPixel