احتمال لوط بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا می خواهید به پادشاه؟ 'پادشاهی کاملا رایگان برای غلبه بر! نابود کردن تمام برج های بد و نجات کامل. تنها استفاده از ماوس خود را به حل و فصل همه از پازل است که در انتظار شما است. آیا انفجار!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleCastleAndroid Chance