شیک قهرمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   51 83.33% with 6 votes

برای سال ها، رومی ها شده اند با استفاده از زندانیان از جنگ به مبارزه در چاله پهلوان از جان گذشته است، اما این قهرمان بالا و آینده داوطلب برای مبارزه با قوی ترین جنگجویان رومی! بازوی او را برای مبارزه به بالای میدان جنگ!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس خود را به کلیک بر روی و از طریق شناور مو، لباس، و گزینه های لوازم جانبی.

Dress UpWarriorFantasyFashionGirlStyleFightDressDress UpWeaponsChampionChic