ChalkZone مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   83 72.73% with 11 votes

رودی سوار بر روی دوچرخه خود را از طریق سطوح ساخته شده خود را. کمک به او را در راه خود را تا او برنده 'تی سقوط.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

به رانندگی کنید.

DrivingRacingMotorcycleChalkzoneRacer