Phấn 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Bạn có một trí nhớ tốt để biết chi tiết? Trong Chalky 2, bạn sẽ cần phải ghi nhớ các vị trí của các ngôi sao và trở ngại, bởi vì ngay khi bạn di chuyển con trỏ, mức sẽ chìm vào bóng tối. Bạn phải vẽ một đường từ vị trí xuất phát đến mục tiêu, đồng thời tránh những trở ngại tiềm ẩn. Thu thập tất cả 3 sao nếu bạn có thể. Bạn có thể thu thập và sử dụng các mặt hàng, chẳng hạn như đèn lồng, để giúp hướng dẫn theo cách của bạn.

Điều khiển:
Sử dụng chuột của bạn để chơi.

PuzzleMemoryDrawing