گچی 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما یک حافظه خوب برای جزئیات بیشتر؟ در گچی 2، شما نیاز به حفظ موقعیت ستارگان و موانع، به دلیل به محض اینکه شما حرکت مکان نما، سطح خواهد تیره بروید. شما باید یک خط از موقعیت شروع به هدف جلب، در حالی که اجتناب از هر گونه موانع پنهان است. جمع آوری تمام 3 ستاره اگر شما می توانید. شما می توانید جمع آوری و استفاده از آیتم، مانند فانوس، برای کمک به راهنمای راه خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به به بازی.

PuzzleMemoryDrawing