استاد های زنجیره ای بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

این بازی هوشمندانه همه چیز در مورد واکنش های زنجیره ای، به معنای واقعی کلمه! gearwheels اتصال تنها با یک زنجیره، در جهات که نمایش داده می شود. شما را پیدا خواهد کرد آن است که به آسانی به عنوان آن را برای تلفن های موبایل نیست. آن را دریافت کنید! ثابت کنیم که شما یکی و تنها زنجیره ای استاد! ؛]

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleAndroid ChainMaster