پارکینگ مرکزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   97 56.25% with 16 votes

رانندگی خود را از طریق مرکز در شهر شما. یافتن فضاهای پارکینگ، راه خود را از طریق خیابان های تنگ، خرید اتومبیل های جدید، ایجاد درایو تست با آنها و بسیاری از ویژگی های بیشتر در این بازی پارکینگ جدید و پیچیده به نام پارکینگ مرکزی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی خود را.

DrivingStreetObstacleParkingCentral