Tế bào quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tiêu diệt virus trước khi chúng đến bệnh nhân tim của bạn. Tạo ra các tế bào vệ xung quanh các tĩnh mạch để attck và tiêu diệt các virus lây nhiễm các bệnh nhân của bạn. Sử dụng ngân sách ATP một cách khôn ngoan và quản lý các tế bào của bạn để chắc chắn rằng bạn có thể loại bỏ càng nhiều của virus lây nhiễm càng tốt.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

DefenseMouse SkillDefendCellular