دفاع سلولی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بین نابود کردن ویروس ها با قبل از اینکه آنها در رسیدن به قلب بیماران خود را. ایجاد سلول های مدافع در اطراف وریدهای را به attck و نابود کردن ویروس ها که در آن آلوده بیماران خود را وجود. استفاده از بودجه ATP خود را عالمانه و مدیریت سلول های خود را به مطمئن مطمئن شوید که شما می تواند به عنوان بسیاری از ویروس آلوده حذف در به عنوان امکان.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DefenseMouse SkillDefendCellular