ستاره باش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   324 88.89% with 36 votes

نگاهی از هالیوود 'نفرت انگیز با مشت زدن به صورت.

کنترل بازی:
کلیک کنید = پانچ
دوبار کلیک کنید - فضایی ضربت سریع - بلوک فضایی
دوبار کلیک کنید -. مشتی که از زیر به چانه حریف زده شود

با کلیک بر روی سمت از صفحه نمایش شما می خواهید برای برخورد با.

FightingActionSportsPunchBoxingFunnyCelebrityBash