Cát Salon Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Nếu bạn yêu mèo, trò chơi này thực sự là một cái gì đó động vật hoàn hảo cho bạn! Làm cho những con mèo đẹp như có thể. Bạn có thể quyết định mình như thế nào con mèo của bạn sẽ tìm trong 'miễn phí mô hình' một phần của trò chơi. Bạn thậm chí có thể tạo ra một con mèo với đôi cánh elf! Trong 'thách thức' một phần, bạn sao chép những con mèo mà bạn nhìn thấy trong ví dụ. Ở cuối của trò chơi, bạn cũng có thể làm cho một hình ảnh sáng tạo mèo của bạn, rằng 's tốt đẹp cho album ảnh của bạn!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

AnimalGroomingGirlsSalon