Lâu đài ảnh hưởng 3 - A New Age Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Các trò chơi lâu đài-phá hủy gốc đã trở lại, với hơn 100 cấp độ! Giết vua, hoàng hậu và các hiệp sĩ với trebuchet của bạn, nhưng tha cho các nhà sư.

Điều khiển:
Trong game

Puzzle Throwing Medieval Blood Mouse Skill Castle Killing Series