نفوذ قلعه 3 - عصر جدید بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

بازی اصلی قلعه از بین بردن بازگشته است، با بیش از 100 سطح! کشتن پادشاهان، ملکه ها و شوالیه ها با منجنیق مخصوص پرتاب مرمی خود را، اما دریغ از راهبان.

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Throwing Medieval Blood Mouse Skill Castle Killing Series