Caslon بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   151 93.75% with 16 votes

بنا به افسانه، جهان ساخته شده از طلا، چوب، آب، آتش و زمین عناصر اژدها متولد شده از سنگ عنصر در حفاظت از صلح در جاسوس درنده universe.Ambitious در جهان شده است می خواهم برای به دست آوردن قدرت اژدها هرج و مرج و شر در اطراف گوشه، بوق صدا در مورد war.Let 'همراه با مبارزه کیسی اژدها با کیسی اژدها evil.Help نابود کردن دشمن، برای تکمیل تمام ماجراجویی!

کنترل بازی:
A و D را به حرکت. حمله توسط J. پرش توسط K. بازیگران طلسم شده توسط U و مهارت نهایی I. انتشار نوار فضایی NPC کلیک کنید به صحبت می کنید، تلاش، تجارت و غیره.

FightingRole PlayingAdventurePurchase Equipment UpgradesPlanetDinosaurDefaultCaslon