کارتون فال ماهجونگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

محبوب اعتیاد آور بازی رایگان برای بچه ها و همه توسط بازی Mahjong.com
یافتن کاشی یکسان کلیک کنید و در آنها را حذف کنید. اما توجه که کاشی باید باز، یعنی هیچ کاشی در بالا شوید و یا به چپ و راست. کاشی با ارقام و حیوانات خانگی با متن مطابقت حتی اگر آنها یکسان نیست. کارتون فال ماهجونگ بسیار روشن، رنگارنگ و آرامش بخش است.


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleSeriesMatching Android CartoonMahjong