Cà rốt Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Nếu cà rốt cải thiện thị lực, bắt đầu nhai mà cam chay. Thỏ đột biến này sẽ cần thị lực tuyệt vời cho headshotting một đám đông đói ra để ăn cắp quý mega-cà rốt của bạn. Lương Carrot Quốc phòng của bạn với một hành vi phạm tội của vũ khí nâng cấp. Bạn còn chờ gì nữa? Hop cho nó!

Điều khiển:
thấy trong hướng dẫn trò chơi

ActionCute Shooters