Caroline Goes To School Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   877225 79.58% with 1102 votes

Một trò chơi phiêu lưu dễ thương với tới mục tiêu để có được Caroline đã sẵn sàng để đi học. Hoàn thành một số thách thức để đóng gói túi đi học, đánh răng và nhiều hơn nữa! vui chơi trò chơi này phiêu lưu Caroline.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Role PlayingAdventureGirlSchoolGirlsCarolineGoes