Carnival shooter Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Đạt được mục tiêu của bạn và nhấn Bullseye nhưng tránh đánh động vật nào đó.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

ActionCarnivalShooter