نقل اکسپرس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیدا کردن راه خود را از طریق یک جاده پر از دست انداز با کامیون خود را پر از سنگ. هدف اصلی این است که حمل و نقل خود را به مقصد با از دست دادن حداقل. شما باید اهداف را بدست آورید و با پول به دست آورد شما می توانید کامیون خود را ارتقا دهید. هر چه سریعتر به شما تحویل محموله خود را، بهتر است شما پرداخت می شود.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingTruckCargoExpress