Đội trưởng Zorro - Hy vọng cuối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1810 64.29% with 28 votes

Vượt qua tất cả các mê cung mà theo bảo vệ bởi các robot chiến đấu và thuộc địa miễn phí trên mars.

Điều khiển:

Cháy 1-4 - -
Spacebar xoay - W, A, S, D -. Di chuyển
phím mũi tên.. Chọn vũ khí
phím Shift -. Run
R -. Lại.

RobotsShootingActionShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesFirst Person ShooterGunsCaptainZorroLastHope