کانون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

قهرمان یک بازی سرگرم کننده است که در آن شما نیاز به توپ توپ را در بالن ساقه و سعی کنید همه آنها را با کمترین مقدار از عکس ها پاپ!

کنترل بازی:
در بازی

Shooting Balloons Canon