Cannon Tester Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Thiết lập khuôn mặt của bạn một-bay trong thách thức này nổ từ đất của Aus.

Điều khiển:
Di chuyển con chuột để thiết lập các góc của pháo, và bấm vào để thiết lập quyền lực và khởi động giả thử nghiệm của bạn. Bạn có thể chọn một Down-Theo người nổi tiếng để khởi động, hoặc tải lên một pic của mình hoặc bạn bè để kiểm tra hành động pháo. Bạn có 3 cơ hội để thiết lập một kỷ lục mới.

FlyingMouse SkillCollecting FunnyCanonCannonTester