کانن تستر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

تنظیم صورت خود را پرواز در این چالش مواد منفجره از سرزمین استرالیا است.

کنترل بازی:
حرکت ماوس را به مجموعه ای از زاویه توپ و کلیک کنید به مجموعه ای از قدرت و راه اندازی ساختگی آزمون خود. شما می توانید پایین زیر بیان را انتخاب کنید برای راه اندازی، و یا آپلود یک عکس از خودتان و یا دوستان برای تست اقدام توپ. شما باید 3 شانس برای تنظیم یک رکورد جدید.

FlyingMouse SkillCollecting FunnyCanonCannonTester