Kẹo Yummer Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   20 100% with 2 votes

Bạn đã tìm thấy một lối đi tới Kẹo thế giới!
nhảy và ăn bánh kẹo, có quyền hạn đặc biệt ăn Gellys màu, tránh chướng ngại vật và kẻ thù để tìm đường trở về nhà trong 35 cấp độ nền tảng ngọt ngào. Mục tiêu của bạn là để ăn nhiều kẹo như trong mục tiêu trong phạm vi số lượng nhất định của nhảy.

Điều khiển:

Nhấn vào ngực kẹo Yummer của, kéo để chỉ đạo và năng lực và phát nhảy.

PuzzleActionPlatformsCandyYummer