حباب آب نبات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   180 100% with 18 votes

بازسازی تیرانداز حباب خنده دار. در این بازی رایگان آنلاین حباب پخش کرده است به ساقه و ایجاد گروه سه بار یا بیشتر حباب از همان رنگ. جمع آوری و خوردن آب نبات سقوط حباب برای افزایش نمره خود را.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

ShootingBubblesMatching Android DefaultCandy