آیا می توانم درهم شکننده بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   115 68.75% with 16 votes

بازی استراتژی شگفت انگیز است. این بازی بسیار اعتیاد آور خواهد شد که شما بازی و بیش از بیش به ضرب و شتم نمره بالا!

کنترل بازی:
هدف با ماوس و کلیک کنید تا پرتاب. با ضربت بزمین کوبیدن تمام قوطی بریدن برای رسیدن به سطح بعدی. امتیاز جایزه برای توپ استفاده نشده تعلق می گیرد. در سطوح بالاتر شما خواهد توپ کمتری دریافت کنید، بنابراین لازم است که با دقت به هدف! اخطار: دان 'تی قوطی های سمی! قوطی های مواد منفجره دست کشیدن بیش از قوطی دیگر!

StrategyShootingThrowingBallAndroid Smasher