مسابقه کمپین بین المللی حقوق بشر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   84 66.67% with 12 votes

در حال حاضر این سیاستمداران در رقابت برای پیروزی در انتخابات هستند. سیاستمدار مورد علاقه خود را شما می خواهم به مسابقه با، دریافت بر روی دوچرخه و پایان هر سطح در مکان اول را انتخاب کنید.

کنترل بازی:
کلیدهای جهت دار

برای سوار.

DrivingRacingMotorcycleCampaignRace