تماس بیبر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

تماس بیبر تیرانداز بازی خنده دار که در آن جاستین بیبر می رود در یک پلیس کشتار داد و بیداد است.

کنترل بازی:
از

ماوس برای انتخاب گزینه ها، هدف و شلیک کنید.
A و D کلید به حرکت می کند.
فاصله به بارگذاری مجدد سلاح های خود را.

ShootingActionDefenseShoot 'em UpKillingFirst Person ShooterCelebrityCallBieber